Nếu bạn là chủ doanh nghiệp, giám đốc nhân sự hay giám đốc đào tạo và muốn sử dụng English Attack! cho nhu cầu huấn luyện nhân viên, vui lòng điền vào mẫu và chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về nền tảng cho công ty và giấy phép đa người dùng.
Chi tiết liên lạc
Thông tin công ty