English Attack, trang web phim và trò chơi dành cho người học tiếng Anh, đang phát triển:
Phiên bản trường học của English Attack không thay đổi. Nếu bạn là học viên hoặc giáo viên tại một trường đối tác của English Attack:
Nếu bạn có tài khoản English Attack miễn phí, phiên bản công cộng đã bị vô hiệu hóa và tài khoản của bạn không thể truy cập được nữa.
Nếu bạn là người đăng ký tài khoản trả phí, vui lòng kiểm tra email của mình để được hướng dẫn thêm.
Feedback