Nếu bạn đại diện cho một kênh truyền thông (trang web, trang Facebook, blog, tạp chí) liên quan đến học ngôn ngữ, và muốn tạo doanh thu với English Attack!, đăng ký để trở thành một Đối tác liên kết bằng cách điền vào mẫu bên dưới.
Chi tiết liên lạc
Thông tin công ty