Nếu bạn là chủ trường hay quản lý và muốn biết thêm về giấy phép đa người dùng của English Attack!, vui lòng điền vào mẫu bên dưới và chúng tôi sẽ hồi đáp sớm.
Chi tiết liên lạc
Thông tin trường học